Welkom

IMG_3298
Brugt en Harm (links Harm met Blue Johnny Boy, E & J van der Bei en rechts Brugt met de 839 gekregen van Bouke Dam)

Jonge duiven verkoop Jubbega 17 Maart 2018

Welkom op de website van Brugt en Harm Bron. Op deze website vindt u informatieĀ over onze hobby de duivensport. De website is nog in aanmaak en zal in loop der tijd worden aangevuld met extra foto’s en prestaties.